Na portalu VZS objavljena su regatna pravila RRS 2017 - 2020

Verzija koja pokazuje sve promjene pravila, razloge promjena, te komentare nalazi se na linku RRS 2017 - 2020 study version

Vijeće zbora sudaca