Dokumenti i pravila
2020-06-04
Naputci za Oglas i Upute za jedrenje
Smjernice organizatorima regata