Regate

09.09.2016
11.09.2016
PH OPTIMIST do 12 god. kad U12 m/ž
JK Omiš, Omiš
Omiš
OPT
2
izmj predsj OZP u odnosu na prijavu
da
14
239
Da
da

*Predsjednici Odbora

Višić Josip
Katunarić Željko
Katunarić Željko