Regate

10.09.2016
17.09.2016
Police sailing
JK First sailing, K. Gomilica
Kaštelanski z.
OPN
4
ne
0
245
Da
da

*Predsjednici Odbora

Jurić Franjo
Jurić Franjo
Jurić Franjo