Regate

10.09.2016
17.09.2016
Capstan sailing 2016
JK Žal, Betina
Šibenski i Splitski a.
OPN
4
ne
0
248
Ne
ne

*Predsjednici Odbora