Regate

01.10.2016
10.01.2016
6. Kaštelanska regata-IZMJENA TERMINA
JK Giričić, K. Gomilica
Kaštelanski z.
OPN
4
da
3
290
Da
da

*Predsjednici Odbora

Ukas Mirko
Ukas Mirko
Ukas Mirko