Regate

08.10.2016
16.10.2016
Revial race 2016
JK Žal, Betina
Šibenski a.
OPN
4
izmjena presdj. RO u odnosu na prijavu
da
3
315
Da
da

*Predsjednici Odbora

Marinov Denis
Marinov Denis
Marinov Denis