Regate

15.10.2016
22.10.2016
20. Česka namorni rallye
JK First sailing, K. Gomilica
Ka-Hra-Bio-Piš-Žut-Sali-Hra-Ka
OPN
4
ne
0
326
Ne
ne

*Predsjednici Odbora