Regate

17.09.2016
27.09.2016
Regata 1000 otoka
RJK, Rijeka
Rijeka-Tivat,Tivat-Rijeka
ORC International, ORC Club, MOCRA
3
Uvrštena odlukom IO
da
6
0
Da
ne

*Predsjednici Odbora

Marinov Denis
Baran Neven
Baran Neven