Regate

03.12.2019
06.12.2019
Sv.Nikola za samce
JK Mornar, Split
Split -Blitvenica - Palagruža - Komiža
OPN
3
da
4
0
Da

*Predsjednici Odbora

Višić Marko
Višić Ana
Višić Ana