Regate

06.12.2019
06.12.2019
Regata Sv. Nikole
JK Biograd, Biograd
Biograd
OPN
4
da
3
0
Ne
ne

*Predsjednici Odbora

Jurić Franjo
Jurić Franjo
Jurić Franjo