Regate

25.09.2020
27.09.2020
Kup Hrvatske 2020 - Regata Grada Crikvenice (kriterij)
JD Val, Crikvenica
Vinodolski k.
L 4.7 - RAD - 420
3
da
7
0
Ne

*Predsjednici Odbora

Banovac Anton
Marelić Iussich Nena
Marelić Iussich Nena