Regate

10.10.2020
10.10.2020
Nautička regata
JK 3.maj, Rijeka
Riječki z.
OPN - YARD
4
izmjena termina
da
3
0
Da

*Predsjednici Odbora

Zdelarec Dražen
Zdelarec Dražen
Zdelarec Dražen