Regate

10.10.2020
10.10.2020
10. Kaštelanska regata
JK Giričić, Kaštel Gomilica
Kaštelanski z.
OPN
4

*Predsjednici Odbora