Regate

03.03.2018
03.04.2018
9. IOM Opatija cup 2018
JK Opatija, Opatija
Kvarnerski zaljev
IOM
3
izvještaji RO I OZP u ONLINE segmentu web-a
da
4
0
Da
da

*Predsjednici Odbora

Šikić Mario
Vehovec Josip
Vehovec Josip