Regate

05.05.2018
06.05.2018
Šibenik ORC Cup
JK Val, Šibenik
Šibenik
ORCi
3
izvještaji RO i OZP u dijelu IZZVJEŠTAJI
da
8
0
Da
da

*Predsjednici Odbora

Marinov Denis
Kapeli Damir
Kapeli Damir