Regate

11.05.2018
13.05.2018
Regata Grada Poreča (Kvalifikacijska regata za klasu Optimist)
JK Horizont, Poreč
Porečki akvatorij
OPT
X
izvještaji RO I OZP u ONLINE segmentu web-a
da
11
0
Da
da

*Predsjednici Odbora

Višić Josip
Kustić Alen
Kustić Alen