Regate

28.02.2020
01.03.2020
Prva Briva (kvalifikac. JUG)
JK Briva, Biograd
Pašmanski k.
OPT

*Predsjednici Odbora