Regate

12.03.2020
15.03.2020
Kup Lošinja
JK Jugo, Mali Lošinj
M. Lošinj
L4.7 - RAD - 420
3

*Predsjednici Odbora