Regate

09.05.2020
16.05.2020
Regata Mateja Bencura 2020
JK Sailing Forever, Kaštel Gomilica
Kaš - Palm - V. Luka - Kor - Suć - Sum
OST
4

*Predsjednici Odbora