Regate

16.05.2020
17.05.2020
Corintia cup
JK Vihor, Baška
Baščanska u.
OPT - L 4.7 - RAD
3

*Predsjednici Odbora