Regate

16.05.2020
23.05.2020
Kilana
JK Sailing Forever, Kaštel Gomilica
Kaš - Hv - Vis - Kaš
OST
4

*Predsjednici Odbora