Regate

20.06.2020
20.06.2020
15. Grobnička regata - Paštekin memorijal 2020
JK Neverin, Čavle
Kvarnerski z.
OPN
4
da
3
0
Da

*Predsjednici Odbora

Marelić Iussich Nena
Ružić Igor
Ružić Igor