Regate

27.06.2020
28.06.2020
Krčka regata 2020
JK Plav, Krk
Krčki z.
OPT - L 4.7 - RAD
3
da
4
0
Ne
ne

*Predsjednici Odbora

Jurešić Miodrag
Stašić Darko
Stašić Darko