Regate

06.07.2020
12.07.2020
Šibenik - Civitanova 2020
JK Val, Šibenik
Međunarodne vode
ORC
3

*Predsjednici Odbora