Regate

13.07.2020
PWA qualifier BOL - youth and junior world tour
JK Podstrana, Podstrana
Hvarski k.
NOD SLALOM
4
da
5
0
Da
ne

*Predsjednici Odbora

Kustić Alen
Berlengi Bojan
Berlengi Bojan