Regate

18.07.2020
18.07.2020
Opatijka - Homo si bordižat 2020
JK Opatija, Opatija
Kvarnerski z.
OPN
4
da
3
0
Ne

*Predsjednici Odbora

Banovac Anton
Nakrst Vilim
Nakrst Vilim