Regate

12.09.2020
Lošinjska regata
JK Jugo, Mali Lošinj
Lošinjski a.
OPN
4
da
4
0
Ne
ne

*Predsjednici Odbora

Petešić Tonko
Kelečić Zdravko
Kelečić Zdravko