Regate

03.12.2020
06.12.2020
Sv. Nikola 2020 (kvalifikac. SJEVER)
JK Vega, Pula
a. Verudica
OPT - L 4.7 - RAD - LAS

*Predsjednici Odbora