Regate

13.03.2021
14.03.2021
Memorijal Aldo Prodan i kup Rovinja
JK MAESTRAL
a. Rovinja
OPT - L4.7 - RAD - FD
3

*Predsjednici Odbora