Regate

20.08.2021
22.08.2021
Kandidat: PH ŠLJUKA (odgoda iz 2020.)
JK SPLIT
Kaštelanski z.-Splitski k.
SNP
3
da
7
0
Da
ne

*Predsjednici Odbora

Mišura Marko
Višić Ana
Višić Ana