Regate

17.09.2021
19.09.2021
Kup Hrvatske 2021 - Regata Grada Crikvenice
JD VAL
Vinodolski k.
420 - L4.7 - RAD - LAS
3

*Predsjednici Odbora