Regate

26.11.2021
28.11.2021
Susak za dvoje - Susak za posade
JK CROATIA
Kvarnerski z.
OPN - ORC - YARD
4

*Predsjednici Odbora