Regate

02.12.2021
05.12.2021
30. Regata sv. Nikola
JK VEGA
a. poluotoka Verudica
LAS - RAD - L4.7 - OPT
1

*Predsjednici Odbora