Regate

05.06.2010
06.06.2010
Kup Makarske rivijere
JK Sv. Petar, Makarska
Makarska luka
G 70
4

*Predsjednici Odbora

-
-