Regate

05.06.2010
06.06.2010
Primorska 2010.
JK 3. Maj, Rijeka
Rijeka-Cres-Rijeka
OPEN ORC ORCi
4
ne
3
Ne
ne

*Predsjednici Odbora

Zdelarec Dražen
Harold Matašić
Matašić Harold