Regate

27.02.2010
28.02.2010
4. Memorijal Zlatana Pečenkovića
JK Vega, Pula
Pula
OPT L4.7 LRD
3
5

*Predsjednici Odbora

Vladimir Barbić
Refko Ganić
Ganić Refko