Regate

26.06.2010
27.06.2010
Lička regata (alternativno 04.-05.09.)
JK Senj, Senj
rijeka Lika-jezero Perušić
OPT
4

*Predsjednici Odbora

-
-