Regate

29.06.2010
29.06.2010
Regata Sv. Petra i Pavla
JK Supetar, Supetar
Supetar-Brački kanal
OPEN ORC
4

*Predsjednici Odbora

-
-