Regate

31.08.2020
06.09.2020
PH OPT (KAD U16) - ekipno i flotno
KANDIDATURA: JK Marina Kaštela (u terminu 07.-13.09.2020.)
-
-
2

*Predsjednici Odbora