Regate

19.09.2020
20.09.2020
Regata hrvatskih mornara
JK Bura, Makarska
Makarska - Postira
OPN
4

*Predsjednici Odbora