Regate

10.10.2020
17.10.2020
TPS - 24. Česka rallye - Prvenstvo Česke One Design 2020
JK Sailing Forever, Kaštel Gomilica
Kaš - Prim - Bet - Kaš
OST
4
da
3
0
Ne
ne

*Predsjednici Odbora

Marinov Denis
Marinov Denis
Marinov Denis