Regate

30.10.2020
01.11.2020
4. Pelješka regata krstaša
PSU Peliška jedra, Orebić
Pelj - Las - Korč
OPN
4

*Predsjednici Odbora