Regate

20.11.2020
22.11.2020
Susak za dvoje/Susak za posade
JK Croatia, Opatija
Kvarnerski z.
OPN - ORC - YARD
4
Da

*Predsjednici Odbora