Regate

28.12.2021
31.12.2021
45. Međunarodna Novogodišnja regata
JK ZVIR
a. Paklenih otoka-Hvar
LAS - RAD - L4.7 - OPT
1

*Predsjednici Odbora