Regate

30.04.2010
02.05.2010
Srima 2010.
KJD Jadrija, Šibenik
Srima
FUNBOARD FORMULA
4
2

*Predsjednici Odbora

Bojan Berlengi
Damir Kapeli
Kapeli Damir