Regate

08.05.2010
09.05.2010
Regata grada Umaga
JK Histria, Umag
Umaški akvatorij
OPT
4
3

*Predsjednici Odbora

Ted Weidlich
Alvise Benussi
Benussi Alvise