Tijekom 2016. godine VZS je u više navrata primio usmene primjedbe i prigovore na sukob interesa pojedinih sudaca, a ujedno i trenera, radi suđenja na kriterijskim regatama HJS. Međunarodni jedriličarski savez (WS) je izdao naputke koje smo preveli i objavili na portalu VZS. Naputak WS kao i naš HJS apelira na suce da sami ocijene eventualni sukob interesa, te ne prihvate poziv na regate na kojima bi mogli biti u sukobu interesa. VZS je u više navrata svjedočio tome da na kriterijskim regatama HJS sude treneri. Uzimajući sve okolnosti u obzir, VZS donosi odluku na svojoj sjednici dana 7. studenoga 2016. koju se počinje primjenjivati od 1.siječnja 2017. i glasi:

Iz razloga sukoba interesa, VZS neće odobravati prijave regata onim klubovima, koji na kriterijske regate 2. kategorije i više, te kriterijske regate optimista koeficijenta 1,5 prijave aktivne ili honorarne trenere u regatni odbor ili u odbor za prosvjede. U iznimnim slučajevima može se odobriti trenerima sudjelovanje u RO u ulozi u kojoj ne mogu utjecati na plasman natjecatelja (marklayeri i slično).

VZS HJS

Login Form

Ažurirano

DatumNaziv
22.05.2022Obrazac za obračun sudačkih troškova i naknada
25.01.2022Seminar Kostrena 22.1.2022
09.12.2021Plan rada za 2022
09.12.2021Izvješće 2021
09.12.2021Dodatak kalendaru regata 2022
01.12.2021Regatna pravila 2021 - 2024 engleski - hrvatski
18.08.2021Ispitna pitanja 2021
02.07.2021Pravila natjecanja pri smanjenoj vidljivosti
02.07.2021Naputak o uputama za jedrenje
02.07.2021naputak o oglasu