Tijekom 2016. godine VZS je u više navrata primio usmene primjedbe i prigovore na sukob interesa pojedinih sudaca, a ujedno i trenera, radi suđenja na kriterijskim regatama HJS. Međunarodni jedriličarski savez (WS) je izdao naputke koje smo preveli i objavili na portalu VZS. Naputak WS kao i naš HJS apelira na suce da sami ocijene eventualni sukob interesa, te ne prihvate poziv na regate na kojima bi mogli biti u sukobu interesa. VZS je u više navrata svjedočio tome da na kriterijskim regatama HJS sude treneri. Uzimajući sve okolnosti u obzir, VZS donosi odluku na svojoj sjednici dana 7. studenoga 2016. koju se počinje primjenjivati od 1.siječnja 2017. i glasi:

Iz razloga sukoba interesa, VZS neće odobravati prijave regata onim klubovima, koji na kriterijske regate 2. kategorije i više, te kriterijske regate optimista koeficijenta 1,5 prijave aktivne ili honorarne trenere u regatni odbor ili u odbor za prosvjede. U iznimnim slučajevima može se odobriti trenerima sudjelovanje u RO u ulozi u kojoj ne mogu utjecati na plasman natjecatelja (marklayeri i slično).

VZS HJS

Login Form

Ažurirano

DatumNaziv
24.01.2018Izvještaj predsjednika OZP
24.01.2018Izvještaj predsjednika RO
18.10.2017Plan rada VZS za 2018 godinu
18.10.2017Izvješće o radu VZS za 2017
18.10.2017Prijedlog izmjenjenog pravilnika VZS
18.10.2017Zapisnik VZS 28.8. Delnice
30.05.2017Zapisnik sastanka VZS u Poreču
04.04.2017Racing rules of sailing 2017 - 2020
04.04.2017Regatna pravila 2017 - 2020
30.01.2017Ispitna pitanja 2017