Daje se na znanje svim kolegama i organizatorima regata da je IO HJS usvojio predložene izmjene Pravilnika VZS. Novi Pravilnik stupa na snagu 1.1.2023. Temeljem toga, prilagođeni su obrasci za nominacije i renominacije u zvanjima, te Dodatak kalendaru za 2023. Sve navedeno možete pronaći u sekciji dokumenti i pravila ovog weba, (Obrasci VZS)

Pravilnik, Dodatak kalendaru 2023, Obrazac za prijavu Pripravnika, Obrazac za nominaciju za zvanje S, Obrazac za renominaciju za zvanje S, Obrazac za nominaciju za zvanje NS, Obrazac za renominaciju za zvanje NS.

Login Form

Ažurirano

DatumNaziv
18.01.2023Izmjene regatnih pravila 2021-2024
19.12.2022Dodatak kalendaru 2023
19.12.2022Pravilnik VZS
19.12.2022Renominacija za zvanje NS
19.12.2022Prijava za zvanje NS
19.12.2022Renominacija za zvanje S
19.12.2022Prijava za zvanje S
19.12.2022Prijava za zvanje Pripravnik
22.05.2022Obrazac za obračun sudačkih troškova i naknada
25.01.2022Seminar Kostrena 22.1.2022