Sudačke članarine za 2024. godinu

Suci koji nisu podmirili članarinu za 2024. godinu, prema ispostavljenim fakturama, neće moći biti birani u sastav tijela regate do podmirenja iste.

VZS